Misjonsprosjekt 2016-2017

I år skal Kvitsundrussen samle inn penger til helse og evangelisering i Indonesia.

Årets misjonsprosjekt har disse fokusområdene:

Evangeliserings og menighetsarbeid

  • En Kirke tent og utrustet til tjeneste. NLM ønsker å se indonesiske kristne bli utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning . Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne på tre nivåer: Ledere, barn og ungdom og lokalmenigheten.
  • De minst nådde. Av omlag 255 millioner innbyggere i Indonesia er rundt 155 millioner å regne for minst nådde med evangeliet. 37 folkegrupper har så langt vi vet ingen tilgang til evangeliet. NLM ønsker spesielt å fokusere på disse folkegruppene, men det krever lydighet til Gud, tid og målrettet tjeneste.

Helsearbeid

  • Tilbud for psykisk syke. Det er et stort behov for helsehjelp og kunnskapsformidling om psykisk lidelser i Indonesia. Mental helseprosjektet i Medan på Sumatra samarbeider med etablerte statlige institusjoner om å tilrettelegge for et bedre helsetilbud. Fokuset er i første omgang orientert mot å ha en besøks- og andaktstjeneste ved psykiatriske institusjoner.
  • Bedre helsetjenester. NLM jobber med å styrke helsetilbudet for mødre og barn, samt oppmuntre mødre til å følge opp barna på den lokale helsestasjonen i to fiskerlandsbyer Nord-øst på Sumatra. Gjennom utrustning av lokale frivillige vil ulike samfunnsgrupper få jevnlig helseinformasjon om temaer som mor-barn helse, hygiene og sanitasjon, ernæring og forebygging av narkotikabruk.
  • Ernæringsprosjekt. Helt Nord på Chilli-øya hvor NLM har arbeid, tjener vi en landsby med støtte fra Sykepleierens Misjonsring i Norge. Dette er et helseprosjekt med hovedfokus på ernæring. Omlag 60 frivillige kvinner fra landsbyen, samt noen jordmødre og sykepleiere får opplæring av våre medarbeidere og representanter fra det lokale helsevesenet.

    Ansvarlige for misjonsprosjektet på Kvitsund er Gunnar Salmelid og Sigmund Haaland.