Besøksdagar/ praksiskurs på Kvitsund Gymnas

Onsdag 24. april og torsdag 25. april invitere vi 9.klassinger til praksiskurs/ besøksdagar på Kvitsund Gymnas.

Les vidare

Vi vil  invitere deg som går i 9.klasse til praksiskurs/ besøksdagar på Kvitsund Gymnas.

Dagane vil innehalde:
– informasjon om studiespesialisering
– informasjon om Kvitsund Gymnas
– bli med inn i vanlege økter i vg1
– bli med på fellessamlingar for heile skulen
– treffe elevar og tilsette
– sjå på internatrom og fellesrom
– høyre om gleder og utfordringar ved å bu på internat

Dagane varer frå kl.08.20 – kl.14.00.
Detaljert program blir sendt ut til dei som har meldt seg på.

Påmelding direkte til Kvitsund (bruk kontaktinfo under) via rådgjevaren din.
Ved behov for overnatting; ta kontakt med skulen i god tid på førehand.
Velkommen!

Med venleg helsing
Åsbjørg Hægeland, rådgjevar Kvitsund Gymnas
epost: ahegeland@kvitsund.vgs.no,
tlf: 971 77 684