Ledige lærerstillinger

Fra høsten 2022

Les vidare

Kvitsund Gymnas er en kristen videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen har i dag ca 140 elever fra hele landet. De aller fleste av disse bor på skolens internat. Internatet er en viktig del av skoledriften vår. Norsk Luthersk Misjonssamband eier skolen, og Kvitsund er en del av Misjonssambandet Skoler. Kvitsund ligger i Kviteseid kommune i Vest-Telemark.

Fast stilling
Vi har ledig 100% fast lærerstilling med undervisning i spansk eller tysk i kombinasjon med andre fag.

Vikariat
Vi har et ledig vikariat i 42% stilling som lærer i spansk eller tysk.

 

Både for den faste stillingen og for vikariatet, ønsker vi deg som:

 • Har relevant høyere utdanning i fagene.
 • Har formell undervisningskompetanse.
 • Trives med ungdommer.
 • Er god til å bygge relasjoner til elever og kolleger.
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner.
 • Kan bidra konstruktivt i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen.

Vi kan tilby:

 • En skole med godt kvalifiserte og engasjerte lærere og øvrig dyktig stab.
 • Flotte elever og et unikt skolemiljø.
 • Stort rom for initiativ og dynamisk arbeidshverdag.
 • Lønn etter offentlig regulativ.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Bolig på skolens område om ønskelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må kunne framvises, jf. Friskoleloven og PSL § 4-3.

Misjonssambandets verdigrunnlag ligger til grunn for stillingene, og den som ansettes må aktivt fremme skolens kristne formål. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jf. AML § 13-3 og § 13-4. Søker må også ta del i det sosialpedagogiske arbeidet ved skolen.

Søknad, cv og referanser sendes til:

rektor@kvitsund.vgs.no eller Kvitsund Gymnas v/Rektor, Jacob Naadlands veg 2, 3850 Kviteseid. Ved spørsmål om stillingene, ta kontakt med rektor Edgar Gamst Kristoffersen på e-post eller telefon 91 15 70 01.

Søknadsfrist for stillingene: 26.04.2022