Misjonsprosjekt 2020/2021

Dette året har russen valgt å samle inn penger til STOR-KINA.

NLMs satsning i Stor-Kina

NLM startet arbeidet i Kina i 1891. Siden den gang har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Stor-Kina omfatter NLMs virksomhet i Kina med Hongkong og Macao, samt Taiwan.

Forlatte barn

Pengene som samles inn til årets misjonsprosjekt går til «Left Behind Children». Dette er barn som blir forlatt av foreldrene sine fordi foreldrene må jobbe. Pengene går til å hjelpe disse familiene.

Klikk her for å lese mer om NLMs satsning i Stor-Kina.

Pengene går til å hjelpe familier hvor barn blir forlatt fordi foreldrene må på jobb.

Du kan være med å støtte prosjektet ved å delta på russens arrangementer gjennom året eller du kan overføre en pengegave til:
Kontonr: 2801 22 49855
Vipps: #91986

Følg gjerne russen og deres prosjekt på instagram: @kvitsundmisjon