Misjonsprosjekt 2021/2022

Årets misjonsprosjekt er i Øst-Afrika!

Misjonssambandet i Øst-Afrika

Årets Kvitsund-russ støtter i år prosjekter i både Kenya og Tanzania, som innebefatter skole for analfabeter, opplæring i hygiene og helse, samt bygging av brønner. De er også med på å støtte produksjon av animerte bibelhistorier som er et prosjekt Norsk Luthersk Misjonssamband har i samarbeid med Norea Mediemisjon.

Russen samler inn penger gjennom hele året via forskjellige arrangementer som for eksempel misjonsløp, aksjonsdag, basarer og loppemarked.

Vil du være med og støtte skolens misjonsprosjekt?

Vil du bidra? Da kan du delta på russens arrangementer gjennom året eller du kan være med i forbønn for prosjektet!
Du kan også gi en pengegave:
Kontonr: 2801 22 49855
Vipps: #91986

Følg gjerne russen og deres prosjekt på sosiale medier!