Skolepenger og økonomi

Kvitsund Gymnas er en kristen friskole, som får 85 % av undervisningsutgiftene dekket av staten. Skolepengene dekker en del av de resterende 15 %. Internatpengene dekker utgifter til mat og husvære.

(Leser du dette på mobil? Skroll ned for å se priser.)

Skolepenger

Gjelder alle elever og inkluderer alle obligatoriske ekskursjoner og turer, utskrifts- og kopieringskvote, trådløst internett og drikke/frukt/grønt i lunsjen. Utenlandstur i Vg3 er obligatorisk og en del av skoleåret. Om en elev slutter før turen, blir ikke oppsamlede skolepenger refundert. På samme måte trenger ikke elever som begynner senere å betale ekstra for å være med på turen.

BÆRBAR PC/MAC

Elever må ha bærbar pc til bruk i undervisningen. Vi anbefaler at alle har sin egen private maskin, men om dette ikke er mulig eller ønskelig, kan du leie en pc fra skolen for ett år av gangen. Leieprisen tilsvarer utstyrsstipendet fra Lånekassen.

KOST/MAT

Gjelder de som bor på internatet på skolen. Hjemmeboende kan kjøpe enkeltmåltider.

LOSJI/ROM

Her er det flere alternativer:
Dobbeltrom uten dusj/WC på rommet.
Dobbeltrom med dusj/WC.
Enerom  uten dusj/WC
Dublett med dusj/WC (der to enmanns- eller dobbeltrom deler et bad).

Internatleder plasserer elever på de forskjellige internatene.

DEPOSITUM ELEVKONTO

Alle elever betaler ved start på Kvitsund inn penger på elevkonto (depositum) for skole og internat. Trekk fra elevkontoen gjøres på bakgrunn av f.eks skadeverk, manglende eller ikke utførte oppgaver i internatet, eller skader på bøker.


Innmeldingspenger

Dette skal innbetales med tilsendt giro for å stadfeste at man tar imot plassen man har fått tilbud om. Pengene blir ikke returnert dersom man velger å ikke gå på skolen. For elever som begynner på Kvitsund, blir innmeldingspengene trukket fra ved første betaling av skolepenger.

Det sendes ut 10 hovedfakturaer via e-post hvert skoleår. Forfall er 20. hver måned, bortsett fra i august. Da trekkes det litt senere; ca 1. september.


Gratis lærebøker:

Som elev ved Kvitsund har du rett på gratis lærebøker i alle fagene. Alle elever i Norge har rett på gratis læremidler. Det gjelder også på Kvitsund. Du trenger derfor ikke tenke på at du må skaffe deg lærebøker før skolestart. De får du i løpet av de første dagene du er her. Gratisprinsippet gjelder også hvis fagene du har krever digitale læringsressurser. Lærebøkene ved Kvitsund holder høy faglig standard. Se bokliste. Boklista blir i tillegg supplert med andre læringsressurser som f.eks faglig relevante nettsteder og programvare (PC). Dessuten har vi et bibliotek som vi er stolte av – her finner du det meste som trengs når du skal fordype deg i de ulike fagene.


Biblioteket på Kvitsund

Kvitsund har et bibliotek som kan brukes både i skoletida og på fritiden. Her finner du faglitteratur og skjønnlitteratur, oppslagsverk, tidsskrifter og aviser. Det er flere lesesalplasser her, og en sofakrok der du kan kose deg med en avis eller et blad. På biblioteket fins også en printer til elevenes disposisjon. Biblioteket er betjent 2.-4. økt mandag, onsdag og torsdag, og er åpent for selvbetjent utlån hele dagen.

Det er over 6000 ulike bøker i biblioteket. For å finne ut hva som fins av bøker, kan du søke i biblioteket sin katalog: Micromarc Kvitsund Gymnas


Stipend og lån:

Søknadsskjema finner du på www.lanekassen.no. Det blir ikke utsendt søknadsskjema fra skolen. All søknad skjer på nettet. Der fins også informasjon om muligheter til stipend og lån. Her kommer et lite utdrag som kan være nyttig å få med seg:

Du trenger MinID for å søke via lånekassen. Etter at du har bekreftet tilbudet om plass på Kvitsund, kan du søke. Skolen får melding om at du har søkt, og bekrefter oppmøtet ditt. Er du tidlig ute med å søke, blir stipendet innvilget og utbetalt kort tid etter skolestart. Som elev på en privat videregående skole hvor det betales skolepenger, kan du også søke om ekstra lån.