Studietilbud

Du står best rustet til videre utdanning på høgskole eller universitet dersom du velger studiespesialiserende utdanningsprogram.

Studiespesialiserende utdanningsprogram

På Kvitsund kan du velge mellom fordypning i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Må du ha spesiell studiekompetanse for å bli det du vil, har vi fagene som trengs.

Kvitsund tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Vi tar med andre ord utgangspunkt i at du ønsker å studere videre etter at du har gått her. Derfor gir vi deg undervisning på høyt faglig nivå, med høyt læringstrykk og med et undervisningsformat som ruster deg til høyere utdanning.

Vi legger vekt på varierte arbeidsmetoder og gir rettledning med tanke på gode studievaner.

VG1

På VG1 har du bare fellesfag. Det vil si norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, fremmedspråk og kroppsøving. På Kvitsund har vi også faget Kristendomskunnskap. Kort sagt får du i første klasse fagene du trenger for å få en grunnleggende forståelse av verden og samfunnet vi lever i, og nok kunnskap til å lære mer.

VG2

På VG2 fortsetter du med følgende fellesfag: Norsk, fremmedpråk (tysk eller spansk), historie, kroppsøving, kristendomskunnskap og eventuelt matematikk, hvis du ikke velger det som programfag. I tillegg kan du velge programfag fra to programområder. Normalt må man ha minst to programfag på VG2, se Regler ved fagvalg.

VG3

På VG3 fordyper du deg i minst to av fagene du valgte i VG2. I tillegg har du fellesfagene norsk, historie, religion og etikk, kroppsøving og fremmedspråk (spansk) – dersom du ikke hadde det på ungdomsskolen.