Søknad

Velkommen som søker. Vi ser fram til å behandle søknaden din!

  Skolesøknad


  Internatsøknad
  Vedlegg

  Legg ved nyeste karakterer og annen informasjon som kan være nyttig. (Kan også ettersendes)

  Dersom du tar et skjermbilde av karakterene må følgende informasjon fremkomme: Ditt navn, skolens navn og årstall.


  ×

  ×


  Opplysninger foreldre/foresatte


  Person 1


  Person 2 (valgfritt)