Programområder og fagvalg

Vi ønsker å tilby et bredt utvalg av fag. Få en oversikt over hvilke fag vi tilbyr her.

Velg fag fra realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi

Vi ønsker å tilby et bredt utvalg av fag. Samtidig er vi en såpass liten skole at vi ikke kan tilby alle mulige fagkombinasjoner. Du kan velge fag fra programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. I tillegg tilbyr vi breddeidrett og friluftsliv.

Realfag:

 • Matematikk R1 og R2 Matematikk for samfunnsfag er en nyttig verktøykasse for deg som ønsker å bruke matematikk som redskap i andre fag. Du lærer blant annet matematisk modellering, optimalisering og å omforme praktiske problemer til et matematisk formelspråk som kan løses med regning.
 • Kjemi 1 og 2. Programfaget kjemi prøver å beskrive modeller som er med på å forklare observerbare kjemiske fenomener rundt oss. Sentrale emner er vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi, redoksreaksjoner og analysemetoder.
 • Fysikk 1  I fysikk blir elevene kjent med de mest grunnleggende lovene og sammenhengene i naturen og universet. Det handler om alt fra bevegelse, elektrisitet, varme, atomet og stjerner til moderne teknologi og vitenskapelig metode. 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 Informasjonsteknologi er på mange måter et praktisk fag. Du lærer å lage og vedlikeholde nettsteder og databaser, og å skrive dine egne programmer. Faget er et realfag, men grenser også mot mediefag, økonomi, språk og design.
 • Biologi 1 og 2
  Biologi 1 og 2 går annenhvert år. Biologi skal gi kunnskap om den levende delen av verda. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. Sentrale emner er økologi, cellebiologi, genetikk, fysiologi og tilpassing. 

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Internasjonal engelsk. Dette er et fag der vi lærer å beherske engelsk som internasjonalt språk, og vi får innblikk i ulike kulturer hvor engelsk spiller en rolle. Vi lærer om å leve og studere i utlandet, og vi diskuterer media og globale tema.
 • Engelskspråklig litteratur og kultur.
 • Sosiologi og sosialantropologi.
 • Sosialkunnskap. Programfaget Sosialkunnskap fokuserer på samspillet mellom individ og samfunn – altså hvordan vi som enkeltindivid oppfører oss i forhold til samfunnet og omvendt. Faget tar også opp viktige etiske dilemmaer, og danner på den måten et grunnlag for aktiv deltakelse i arbeidsliv, videre studier og samfunnet ellers. Programfaget Sosialkunnskap passer godt for deg som kan tenke deg en høyere utdanning innen samfunnsvitenskapelige fag som sosiologi, pedagogikk, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, helse og politi eller deg som bare ønsker å lære mer om det å være menneske.
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2. Stadig flere skaper sin egen arbeidsplass. Entreprenørskap og bedriftsutvikling handler om å se muligheter og å omsette disse til bærekraftige virksomheter. Faget er i stor grad praktisk, og du får kompetanse i å etablere, drive og utvikle en virksomhet.
 • Psykologi 1 og 2. Psykologi 1 og 2 går annenhvert år.

programfag fra idrettsfaglig utdanningsprogram:

 • Breddeidrett. Klatre, padle, danse, gå på ski. Dette, sammen med erfaring av at lek, ledelse og læring hører sammen, er en del av faget breddeidrett. Breddeidrett handler om å lære gjennom feiling og mestring. Her får du prøve en rekke aktiviteter og sporter fra ulike kulturer verden over. Du får lære mer om trening og om hvordan man kan bygge et sterkt utgangspunkt hvis du vil utvikle deg innenfor én spesifikk sportsgren. Vi opplever mye sammen og samarbeider om å skape et sterkt og trygt læringsmiljø.
 • Friluftsliv 1
  Friluftsliv handler om gå ut i naturen for å komme inn i naturen. Det handler om å mestre ulike naturtyper og årstider med vekt på trivsel, trygghet og kunnskap. I faget friluftsliv skal vi være mye ute på tur, og lære om hvordan det kan gjøres på en trygg måte. Vi nærmer oss villmarka i kano og til fots på høsten, med korte og lengre turer på vann og vassdrag. God mat, gapahuk og bål er viktige stikkord. Om vinteren skal vi utforske vinterfjellet, lære å bo og trives i snøen. Her gjelder ting som fjellski, snøhule, isfiske og å bli venn med kulda. Skredlære, utstyr, førstehjelp, bålfyring, turplanlegging, friluftsveiledning, refleksjon og god turmat er viktige ingredienser i faget friluftsliv. Friluftsliv går annenhvert år, så man kan velge faget enten for Vg2 eller Vg3.