Hele 17 priser til ungdomsbedriftene på Kvitsund

Her er listen over de forskjellige prisene vi vant.

Les vidare

Her er premieoversikten:

Beste utstilling 1. plass – Kvit Kjærleik UB
Beste utstilling 2. plass – Sjøsnacks UB

Beste salg og servicebedrift 1. plass- Sjøsnacks UB

Beste Regnskap 1. plass – Kvit Kjærleik UB
Beste Regnskap: 2. plass – Leksefokus UB

Beste Sosiale entreprenørskap: 1. plass – Leksefokus UB

Bærekraftsprisen: 1.plass – Sjøsnacks UB

Beste IA bedrift: 1. plass – Sjøsnacks UB
Beste IA bedrift: 2. plass – Kilden UB

Beste selger / Rotaryprisen: Elisabeth Tørre Særsland

Beste Ungdomsbedrift 1. plass – Sjøsnacks UB
Beste Ungdomsbedrift 2. plass – Kilden UB

I tilegg tok bedriftene disse prisene i de forhåndsjuryerte kategoriene:

Beste markedsføring: 1. plass – Sjøsnacks UB
Beste markedsføring: 2. plass – Kilden UB

Beste forretningsplan: 1. plass – Eplegull UB
Beste forretningsplan: 2. plass – Sjøsnacks UB

Beste logo: 1.plass – Sjøsnacks UB