Besøksdag på Kvitsund Gymnas

Onsdag 18. april og torsdag 19. april

Les vidare

Vi inviterer til praksiskurs/ besøksdag på Kvitsund Gymnas våren 2018! Niende-klassingar får med dette høve til å smake på vanlege skuledagar på studiespesialiserande, samstundes som dei får eit innblikk i kva som særpregar Kvitsund.

Dagane startar kl 08.30 og varer til kl 14.00. Då vil ungdomsskule-elevane få ein smakebit på fleire av faga våre, treffe nåverande elevar, få informasjon om studiespesialiserande utdanningsprogram, sjå på internatrom og høyre om gleder og utfordringar ved å bu på internat.
Velkomen!

 

Påmelding direkte til Kvitsund ved rådgjevar Åsbjørg Hægeland: