Endring i skoleruta

Det er eksamen den 26. mai. Dette fører til en endring på skoleruta.

Les vidare

Etter at skoleruta for dette skoleåret ble vedtatt, er det bestemt at fredag 26. mai er en eksamensdag for sentralt gitt skriftlig eksamen. Vi kan derfor ikke ha skolefri denne dagen – naturlig nok. Det fører igjen til at internatet er åpent og at langhelga rundt Kristi Himmelfartsdag ikke blir fullt så lang. I stedet blir det utvida påskeferie, og fri 3. påskedag. Internatet er dermed stengt til og med tirsdag 18. april klokka 15.

Oppdatert skolerute finner du under fanen Informasjon/Studietilbod, eller ved å trykke her.