FOKUS-grupper

Forrige skoleår startet vi opp med noe vi kaller for FOKUS-grupper. Kvitsunds verktøy når vi jobber med LIVSMESTRING, som er et av de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen.

Les vidare

 

Forrige skoleår startet vi opp med noe vi kaller for FOKUS-grupper. Alle elevene er delt inn i grupper på tvers av trinnene, og hver gruppe har to gruppeledere fra skolens ansattgruppe. Vi har bl.a. snakket om tematikk som vennskap, motivasjon, overganger, Kvitsundkulturen på godt og vondt, ensomhet og tilstedeværelse. Av og til får vi besøk utenfra, da har vi et felles opplegg for alle gruppene.

Hvordan kjennes det å være urolig for framtida?
Hvilke gode strategier kan vi  bruke for å håndtere uro?

Dette var noen av spørsmålene vi jobbet med i denne ukas FOKUS-grupper. Disse gruppene møtes jevnlig for å snakke om hverdagen sin. FOKUS-gruppene er et av Kvitsunds verktøy når vi jobber med LIVSMESTRING, som er et av de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen.

Noen av våre elever sier følgende om FOKUS-gruppene:

Even Fauskanger (t.v), Vg1:
«Jeg synes at FOKUS-gruppa skaper et godt fellesskap og tilknytning til elevene i gruppa. FOKUS-gruppa hjelper med å få en pause i undervisningen som blir brukt til et viktig formål. Enkelte ganger kan det være temaer som er vanskelige, som gjør at jeg bare sitter og lytter, noe som også er fint»

Sindre Flatin Erichsen (t.h), Vg1:
«Jeg synes FOKUS-gruppene bidrar til et bedre skolemiljø! Etter mitt syn, er FOKUS-gruppene med på å bygge bånd mellom elevene og skaper et bedre samhold. Jeg tror at FOKUS-gruppene er en bra måte å lære på»

Sondre Tørre Steinde (t.h), Vg2:
«1. Det legges til rette for åpenhet. 2. Den åpner for selvutvikling , og 3. Den hjelper med å prosessere lastene i dagliglivet»

 

Iselin Sandsmark Sylte (nr.3 f.v), Vg3:
«For meg er FOKUS-gruppa en sjanse til å snakke gjennom allmennmenneskelige temaer, som kanskje er blitt tabubelagte i hverdagen. Ved å samles på tvers av trinn og stilling, får vi bedre kjennskap til oss selv og andre, og diskusjonene bidrar til tenkerekker som lettere kan videreføres i praksis»