Høstfest 28.oktober 2023

Lørdag 28.oktober invitere vi foreldre og foresatte til samling på Kvitsund.

Les vidare

Lørdag 28.oktober invitere vi foreldre og foresatte til høstfest på Kvitsund. Som vanlig blir det mulighet for å møte kontaktlærere, faglærere og ledelsen for en samtale om elevenes faglige og sosiale utvikling. Disse kan bookes direkte per e-post til den det gjelder. Frist for dette er søndag 22. oktober, de som melder seg senere får et møte dersom det er kapasitet. Dersom du trenger diettmat, gi beskjed til  kjokken@kvitsund.vgs.no innen påmeldingsfristen.

Program for dagen:
08.20 – 11.30              Undervisning for elevene
10.00 – 13.00              Mulighet til utviklingssamtaler med kontaktlærer og faglærer. Eleven må også være med på disse, hvis de skal ha noen effekt på framtidig læring.
12.00 – 14.00              Måltid i matsalen
12.30 – 13.00              Informasjonsmøte i auditoriet, om programfagvalg for foreldre i vg1, v/rådgiver.
13.30 – 14.00              Foreldremøter med Informasjon om tur til Roma for foresatte til Vg3Den som ble valgt som foreldreutvalgsrepresentant i hver enkelt klasse disponerer denne tida til å ta opp det foreldregruppa er opptatt av.
14.15 – 14.45              Møte med foreldreutvalget på lærerrommet. Rektor og internatleder stiller fra skolen.
14.15 – 14.45              Møte for foreldreforeningen i møtesalen.
15.00                           Festsamling i matsalen.
ca kl 16.00                  Kaffe/kake i matsalen.