Innovasjonscamp med suksess

I løpet av to dager har elevene våre arbeidet kreativt for å løse oppgaver knyttet til fremtidens energibruk.

Les vidare

Innovasjonscamp er et entreprenørskapsprogram utviklet for elever i ungdomsskolen, videregående skole og på høyere utdanning. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Årets oppdrag er gitt av Enova. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 5 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

De tre forskjellige oppdragene gruppene kunne velge mellom var:

Oppdrag 1 – Fremtidens nabolag
Oppdrag 2 – Energimerkeordningen
Oppdrag 3 – OPPDRAG: AMS – digital energibruk

1.plass, Gruppe 24 «Underground UB»

Juryens begrunnelse: 1. pris går til en gruppe som har en ganske unik løsning, kanskje på flere problemer enn de har tenkt på selv. De er utradisjonelle og løsningsorienterte, og litt lysskye kanskje? Gruppe 24!

2.plass, Gruppe 6 «AMS»

Juryens begrunnelse: Andrepremien går til en gruppe som på en god måte løser utfordringer knyttet til AMS og effektbegrensning. Unikt for dette arbeidet er tilnærmingen til kunstig intelligens og selvregulerende systemer.

3.plass, Gruppe 11 «Gøy blokka»

Juryens begrunnelse: Blant de mest kreative og nyskapende! Løser mange utfordringer, men skaper nok også ganske mange. 3. plass går til gruppe 11 med sin Gøy-Blokk!
Team Spirit Award gikk til gruppe 28!

Innovasjonscampen ble arrangert 22. -23. september 2017.