Kan jeg bli elev i Vg2 eller Vg3?

Dersom du går på en annen videregående skole nå og ønsker å fullføre videregående på Kvitsund, bør du lese dette.

Les vidare

Kort fortalt er svaret ja.

Dersom du tar Vg1 på en annen videregående skole nå, så kan du fortsete i Vg2 på Kvitsund. Tilsvarende gjelder om du går Vg2 på en annen skole, så kan du fullføre Vg3 på Kvitsund. For sende inn en søknad, så må du fylle ut dette skjemaet: kvitsund.vgs.no/soknad Under punktet «Søknaden gjelder følgende årstrinn» så velger du Vg2 eller Vg3, avhengig av hvilken klasse du søker deg inn på.

Vanligvis har vi flere ledige plasser i disse klassene. Hvert eneste år får vi flere nye elever som ønsker fullføre på Kvitsund. Velkommen som søker!

Dersom du allerede er elev på Kvitsund, så trenger du ikke å søke på nytt for å bli elev.