Ledige stillinger som miljøarbeidere

Kvitsund Gymnas søker to ettåringer i 100% stilling som miljøarbeider for skoleåret 2023/24

Les vidare

Kvitsund Gymnas er en kristen videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen har i dag ca 130 elever fra hele landet. De aller fleste av disse bor på skolens internat. Internatet er en viktig del av skoledriften vår. Norsk Luthersk Misjonssamband eier skolen, og Kvitsund er en del av Misjonssambandet Skoler. Kvitsund ligger i Kviteseid kommune i Vest-Telemark.

Vi har to ledige stillinger som miljøarbeidere/ettåringer fra høsten 2023, men vi vurderer å øke antallet miljøarbeidere for kommende skoleår.

Miljøarbeiderne på skolen inngår i et team sammen med internatarbeidere og sosiallærere, og har i oppgave å skape et trygt, godt og utviklende miljø i internatet for alle elever som bor og oppholder seg der.

Arbeidsoppgaver:

– Legge til rette for sosiale arrangementer, turer og møtepunkter
– Være tilstede sammen med elevene i fellesarenaer, og ta initiativ til aktivitet og samvær
– Arrangere leksekafe for elevene
– Tilsynstjeneste i internatet
– Være med å arrangere søndagsmøter og andre kristne møter, samt arrangement for og med elevene
– Være en del av skolens markedsføringsarbeid
– Noen vikartimer ved behov, hvis ønskelig

Vi ser etter deg som:

– Er utadvendt og glad i å snakke med ungdommer
– Kan jobbe som del av et team
– Har ideer og gjennomføringsevne
– Vil være med og vitne om Jesus Kristus

Vi kan tilby:

– En herlig elevflokk å jobbe med og blant
– Et godt team i internatarbeidet
– Tett oppfølging
– Ettåringskurs i regi av Misjonssambandet
– Tur med Vg3 til Roma på våren
– Fri bolig og kost gjennom skoleåret
– Lønn etter regulativ for Misjonssambandets skoler

Det er en forutsetning for ansettelse at du kan legge fram gyldig politiattest, og at du kan identifisere deg med skolens verdidokument og målsetning.

Søknadsfrist: 1. februar

Søknad med CV og referanser sendes til internatleder Ellen Bentsen: ebentsen@kvitsund.vgs.no

Lurer du på hvordan det er å være ettåring på Kvitsund? Sjekk ut Kvitsunds YouTube-kanal, så får du se litt av hverdagen til både ettåringene og elevene.