Ledige stillinger som sommerverter

Kvitsund Gymnas søker to personer til å være sommerverter hos oss

Kvitsund driver en omfattende sommerdrift i elevenes sommerferie. Vi tar imot konfirmanter, festivalgjester, ungdomsleirer og er campingplass i anledning bibelcampinga til Region Sør i NLM.

Sommervertens oppgaver er å være tilstede for gjestene våre, og å løse praktiske oppgaver i forbindelse med sommerdriften, som å finne frem utstyr, se til bygninger, låseansvar og liknende. Sommervertene vil bytte på å ha dagansvar, og ellers være med i sommerturnusen sammen med de andre tilsatte, med oppgaver som renhold, kjøkkendrift og vaktmesterarbeid.

Stillingen kan eventuelt kombineres med ettåringsstilling påfølgende skoleår.

Det aktuelle tidsrommet for engasjementet er uke 26-28, altså 25. juni til 14. juli, men det er en fordel om du kan være med også i uke 25, for opplæring.

Vi kan tilby losji på Kvitsund, og kost i periodene storkjøkkenet er i drift.

For mer informasjon, ta kontakt med administrasjonsleder Karianne Løite på e-post kloite@kvitsund.vgs.no eller telefon 35 06 87 00. Kort søknad sendes til samme adresse.

Søknadsfrist 1. mars 2019