Nye fraværsregler

Etter en del fram og tilbake i juni, innføres det nå en fraværsgrense på ti prosent i videregående skole.

Les vidare

1
Regelen går i korte trekk ut på:

  • Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
  • Eleven må legge frem relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
  • Merk at kjøretimer ikke er unntatt fra fraværsgrensen.
  • Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at hun eller han likevel får karakter.
  • Eleven skal få et varsel om at han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Utfyllende informasjon om bestemmelsen kan du lese her: Udir-3-2016

 

10% udokumentert fravær vil utgjøre:

Vg1: Per termin Standpunkt
Kroppsøving,kristendom To økter a 90 min
Geografi To økter a 90 min Fire økter a 90 min
Samfunnsfag Tre økter a 90 min Seks økter a 90 min
Norsk, fremmedspråk Fire økter a 90 min
Naturfag, engelsk, matematikk Fem økter a 90 min 10 økter a 90 min
Vg2: Per termin Standpunkt
Kroppsøving, historie To økter a 90 min
Kristendom To økter a 90 min Fire økter a 90 min
Matematikk 2P Tre økter a 90 min Seks økter a 90 min
Norsk, fremmedspråk Fire økter a 90 min
Alle programfag Fem økter a 90 min 10 økter a 90 min
Vg3 Per termin Standpunkt
Kroppsøving To økter a 90 min Fire økter a 90 min
Religion Tre økter a 90 min Seks økter a 90 min
Historie Fire økter a 90 min Åtte økter a 90 min
Alle programfag Fem økter a 90 min 10 økter a 90 min

 

Det er likevel slik at læreren må ha vurderingsgrunnlag i faget for å kunne sette karakter.