Nytt fag på Kvitsund

Denne høsten starter vi opp med psykologi som programfag i vg2.

Les vidare

Illustrasjonsbilde

Kvitsund har de siste årene startet opp med flere spennende programfag. Dette er blant annet entreprenørskap og friluftsliv. I faget psykologi får du en innføring i forskjellige psykologiske emner. Faget skal bidra til at den enkelte kan tenke, forstå og reflektere over samspillet mellom individ og samfunn.

– Vi håper psykologi kan bidra til en god variasjon av forskjellige programfag man kan velge som elev på Kvitsund, forteller rektor Magnus Kvalbein.

Faget tar deg gjennom følgende hovedområder:

  • Psykologiens historie og utvikling
  • Utviklingspsykologi
  • Mennesket og læring
  • Psykologiens biologiske grunnlag
  • Mennesket og helse

Læreplanen sier blant annet følgende om faget: Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og programfaget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.

Se læreplanen for faget her: https://www.udir.no/kl06/PSY1-02