Regler ved fagvalg

REGLeR VED FAGVALg

  • Hver elev må ha minst 90 timer totalt over tre år.
  • Det er krav om minst 20 timer programfag (totalt for både Vg2 og Vg3).
  • Det er krav om fordypning i to programfag, altså minst 10 timer i minst to fag (totalt for både Vg2 og Vg3).
  • På Kvitsund får du da minst 5 timer til valgfritt programfag innen eiget programområde eller andre programområder under studieforberedende utdanningsprogram.
  • Elever som velger Matematikk R1 (5 timer) eller S1 (5 timar), har ikke fellesfaget matematikk i Vg2, men må velge et ekstra programfag.
  • Elever som ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen, må velge spansk nivå 1 i Vg1 og spansk nivå 2 i Vg3. Faget erstatter det valgfrie programfaget.
  • Hver gruppe må være stor nok for at skolen skal gi tilbud i faget. Lærersituasjonen kan i spesielle tilfeller føre til endringer. Dersom gruppen blir for stor, kan skolen rangere søkerne etter inntakspoeng (karakterer 1. termin). Vg3-elever har førsteretten til faget breddeidrett.
  • Fagvalget kan endres etter 1. mars hvis det er ledig plass i gruppa.
  • Lånekassa har krav om minst 90 timer totalt over tre år (utenom eventuelle privatistfag) for å få fullt stipend.