Samlet inn 606 000 Kr

Russens årlige innsamlingsprosjekt på Kvitsund gir verdifull støtte til NLMs arbeid i Kenya.

Les vidare

Før sommerferien hadde misjonsprosjektet fått inn ca 595 000 kr. Etter sommerferien har summen økt til 606 000 kr.

Hvert år har vg3 ansvar for å samle inn penger til et utvalgt prosjekt i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Forrige skoleår valgte russen å samle inn penger til arbeidet i Kenya. Her jobbes det blant annet med et vannprosjekt og et mediearbeid. Pengene kommer inn gjennom aktiviteter som misjonsløp, loppemarked og innsamlinger. Det er Silje Galteland og Maileen Aaberg som hadde dette ansvaret.

–Det gøyeste var nok å føle at man var med på noe som gjaldt mer enn deg selv. Også å vite at det lille du gjør vil bety mye for noen andre. I tillegg var det utrolig sterkt å se takknemligheten hos de menneskene vi ble kjent med. Bare det å få se hvordan prosjektene fungerer og hvor bra de arbeider med dem gjorde inntrykk, forteller Silje og Maileen.

Neste skoleår er det Jørgen Greibesland og Daniel Myrene som skal lede russens arbeid med å samle inn penger til et nytt prosjekt. De får følgende tips fra årets sjefer.

–Stå på! Selv om det kan hope seg opp og bli mye å gjøre, husk at dere er flere som kan hjelpe, at dere ikke er alene, forteller jentene.

NLMs prosjektkatalog for 2017 sier følgende om prosjektene:

«I det tørre landskapet i Øst-Kenya er mangelen på rent vann prekær. Ved å lage gode systemer for å samle opp rent vann i regntidene, kan folk og dyr i området få tilstrekkelig og rent drikkevann i tørkeperiodene.» 

«NLM ønsker å bidra til å bryte ned fordommer mellom kristne og muslimer. Mange konflikter oppstår fordi man har en feilaktig forståelse av hverandre. Gjennom mediearbeid og interkulturelle aktiviteter ønsker vi å bidra til å senke konfliktnivået mellom forskjellige folkegrupper i Kenya.  Fra Voi driver NLM nå med webcasting og moderne media for å nå ut til mennesker i det østlige Afrika med budskapet om å elske sin neste.»