Skal du ha nytt vitnemål?

Husk å sjekke fristen!

Les vidare

Skal du oppdatere vitnemålet ditt fra Kvitsund?

I så fall kan du sende forespørsel om dette til admin@kvitsund.vgs.no – innen 1.juli 2020 kl 15:00.

Vi kan dessverre ikke oppdatere vitnemål etter dette på grunn av omlegging til nytt datasystem.