Slik kan du reise til fjells i skoletiden

Neste skoleår starter vi opp med et unikt programfag.

Les vidare

Faget heter friluftsliv 1 og vil starter i første omgang i tredje klasse. Fra høsten 2018 tilbyr vi et programfag fra idrettsfag for alle klassetrinn. Da blir Friluftsliv 1 og 2 og Breddeidrett 1 en del av fagtilbudet på Kvitsund.

Kvitsund1617_96

Rektor på Kvitsund, Magnus Kvalbein, forteller at det er tre grunner til at skolen setter i gang med nytt fag.

–For det første ligger skolen vår perfekt til midt i hjertet av Telemarksnaturen. For det andre er friluftsliv et inspirerende fag for deg som liker både opplevelser og læring. For det tredje har idrettsfagene en viktig funksjon som pusterom mellom de andre mer teoritunge fagene, forklarer han.

TETT PÅ FJELL OG VIDDE

Kvitsund har Telemarkskanalen grensende mot skolegården, høyfjell rundt på alle kanter, og ligger i samme kommune som skisportens vugge.

–Det er klart at vi har alle de rammene som skal til for å lære bort bærekraftig friluftsliv og naturveiledning til neste generasjon friluftsfolk. Vi har alltid vært en skole midt i naturen, men det har vært opp til den enkelte å benytte seg av det. Nå dreier vi programfagstilbudet enda et hakk mot det som er unikt for Kvitsund og Telemark, sier Kvalbein

OPPLEVELSESBASERT LÆRING

Læreplanen legger opp til en flere dagers tur med overnatting ute i vinterfjellet.

–Hvis det skal bli noe mer enn beinkaldt, mørkt og vått, er man avhengig av å planlegge godt, være med i et forpliktende samarbeid og vise omsorg for dem man reiser på tur med. Å mestre denne typen utfordringer, det vil si å sammen flytte store og små grenser, samtidig som man har kontroll over situasjonen, bidrar til personlig utvikling og vekst, forklarer han.

–Du lærer deg selv og dine styrker og svakheter å kjenne. Faget har en rekke konkrete læringsmål du skal mestre underveis, som å kle deg etter forholda eller å beherske livreddende førstehjelp. Likevel er det ingen tvil om at dette er et fag som dreier seg om opplevelsesbasert læring. Å skrive gode refleksjonsnotater og vurdere egen utvikling blir sentralt i vurderinga.

ET PUSTEROM I NATUREN

Over halvparten av ungdommer i Telemark oppgir å bruke 3-4 timer hver dag foran skjerm utenom skoletid, en god del vesentlig mer. Det betyr at det ikke er uvanlig å sitte stille 10-12 timer i løpet av en hverdag.

–Dersom vi kan skape en kultur på Kvitsund der man kommer seg opp og ut i løpet av en skoleuke og ikke minst på fritida, er det helt sikkert at konsentrasjonen, arbeidskapasiteten og resultatene også i de andre fagene vil heve seg, avslutter rektor.