Sommervikarer og sommervertskap for sommeren 2024

Kvitsund søker sommervikarer og sommervertskap for sommeren 2024

Les vidare

Kvitsund Gymnas driver en omfattende sommerdrift i elevenes sommerferie. Vi tar imot konfirmanter, ungdomsleirer og bibelcampen «Camp Kvitsund».

I den anledning søker vi både sommervikarer og sommervertskap.

Vi søker sommervikarer innen renhold, kjøkken og driftsavdelingen.
Arbeidsdagene vil være både i ukedager og i helger når vi har besøk.
Vi har behov for vikarer i tidsrommet uke 25-29 og uke 31-32.

I tillegg søker vi sommervertskap for kommende sommer. Rollen som vertskap er tenkt å innebære tilstedeværelse for gjestene våre og håndtering av praktiske oppgaver i forbindelse med sommerdriften. Dette kan være å finne frem utstyr, ettersyn av byningsmasse, koordinering av sommervikarer osv. Sommervertene vil bytte på å ha dagansvar, og ellers være med i sommerturnusen sammen med de andre tilsatte. Det aktuelle tidsrommet for engasjementet er uke 26-29, altså 23. juni til 15. juli, men det er en fordel om du kan være med også i uke 25, for opplæring. Vi kan tilby losji på Kvitsund, og kost i periodene storkjøkkenet er i drift.

For mer informasjon, ta kontakt med administrasjonsleder Christopher Andersen på e-post candersen@kvitsund.vgs.no eller telefon 35 06 87 00. Kort søknad sendes til samme adresse.

Søknadsfrist 1. mars 2024