Tidligere Kvitsundelev jobber med fremtidens kreftbehandlig

Einar Waldeland jobber med sin prosjektgruppe på Oslo universitetssykehus for å få på plass en ny stråleterapimetode i Norge. –Denne metoden kalles protonterapi og vil komme mange norske kreftpasienter til gode, sier Einar.

Les vidare

Foto: Odd Richard Valmot / TU.no (Bildet er gjengitt med tillatelse)

________________________________

Stålebehandling er en metode som benyttes når en person har kreft. Den nye metoden som kalles for protonterapi gir mindre strålingsdose til friskt vev enn ved tradisjonell behandling. En viktig fordel er at bivirkningene av behandlingen kan bli mindre.
–De siste årene har jeg vært veldig engasjert i dette prosjektet. Det er spennende å stå i et internasjonalt fagfelt og møte fagpersoner fra hele verden på konferanser og sykehus rundt omkring, forklarer han. 

Det skal etter planen etableres sentre som utfører denne behandlingen i Oslo og Bergen fra 2023.

Det som er spesielt hyggelig for oss på Kvitsund er at Einars karriere innen kreftbehandling startet da han var 16 år og gikk på Kvitsund. Han synes nemlig det var spesielt interessant med realfagene. I utgangspunktet hadde han tenkt til å bli lærer, men ble i løpet av studietiden oppmerksom på utdanningen som gav han tittelen medinsk fysiker.

Hvis noen Kvitsundelever har lyst til å jobbe med det samme som deg, har du noen tips til dem? 
–Fagretningen min krever realfagene. Matematikk og fysikk er sentrale fag helt til tredje klasse, og det er en fordel med kjemi og/eller biologi. Det er nemlig en del biologi som er relevant for vårt fagfelt, forklarer han.

I 2011 tok han doktorgrad innen måling av strålingsdoser (dosimetri). I 2015 fikk han en stilling som seksjonsleder på Oslo universitetssykehus der han er leder for flere medisinske fysikere i stråleterapi. 

Hva synes du om Kvitsund?
–Disse årene var sentrale i min utvikling, og jeg har fremdeles mange venner jeg fikk på Kvitsund. Jeg ville ikke vært uten disse årene. For meg var det helt riktig å gå på en internatskole, forteller Einar. 

Hvordan var det å være elev på kristen skole?
–Du kommer veldig tett på et kristent miljø, og møter flere kristne tilbud enn de fleste andre steder. Jeg møtte ulike deler av kristen-Norge samlet på ett sted, og som fikk meg til å tenke gjennom og ta stilling til mange ting jeg sannsynligvis ikke ville møtt andre steder eller hvis jeg hadde bodd hjemme, avslutter Einar, som var Kvitsundruss i 1999.

Vi ønsker Einar lykke til videre med en spennende og verdifull jobb for samfunnet! 

Er du interessert i realfag? Da anbefaler vi deg å bli elev på Kvitsund!