Velkommen til åpningsfest 20.august

Det er en glede å få ønske velkommen til nytt skoleår på Kvitsund Gymnas.

Les vidare

Velkommen til nytt skoleår på Kvitsund Gymnas.

Elever i vg1 og vg2 starter søndag 20. august. Skolen er bemannet fra kl. 10.00. Hjemmeboende elever og foreldre er velkomne til å være med hele dagen. Elever i vg3 er velkomne lørdag 19. august fra kl 16.00. Elevene i vg3 deltar som en del av vertskapet søndag

Program for søndagen:
Fra kl 10.00     Registrering, utlevering av romnøkkel og innlevering av kontrakter i vestibylen på Tunhuset (elevkontrakt, samtykkeerklæring og datakontrakt ligger vedlagt). Kontraktene skal signeres av foresatte til elever under 18 år.
12.00 – 14.30  Servering av mat på tunet/matsal. Dersom du har behov for tilrettelagt kost ifm. allergener, ber vi deg gi beskjed om dette til kjokken@kvitsund.vgs.no innen søndag 13. august.
14.00    Foreldremøter
14.40    Kort konstitueringsmøte av foreldreutvalget på lærerrommet i
undervisningsbygget.
15.00    Åpningsfest i matsalen.
Kaffe og kaker blir servert etter åpningsfesten
19.30    Kveldsmat for elevene i matsalen
20.00    Bli-kjent-aktiviteter i matsalen med miljøarbeiderne
23.00    Ro/innetid

Dersom noen foresatte trenger overnatting, har vi noen få gjesterom til rådighet.
Kontakt ev. internatleder (ebentsen@kvitsund.vgs.no), hvis behov.
Ellers anbefaler vi hotellene i Seljord, Morgedal og Vrådal. I Morgedal er det også en campingplass, og i Vrådal er det hytteutleie.

Velkommen til Kvitsund!