Vi trenger forbønn – og bil!

Kvitsund trenger en 9-seter til å kunne fortsette lagsarbeidet i Vest-Telemark.

Les vidare

Biler. I en perfekt verden hadde biler blitt bedre med årene.
Dessverre er det ikke slik, i så fall hadde Kvitsund hatt noen flotte eksemplarer på dette tidspunktet. Sannheten er at vi akkurat nå står uten bil.

Reidun Nødland, diakon og tidligere leder for lagsarbeidet på Kvitsund, har vært med på å etablere og holde oppe et omfattende kristent arbeid i bygdene rundt Kvitsund. Hun har opplevd at ungdommer kommer til tro på Jesus, og at Kvitsund-elever har fått vokse i sin tro gjennom å være med i lagsteam. Reidun er nå pensjonist, men arbeidet lever videre som en del av kristendomsfaget på Kvitsund. Vi ønsker fortsatt å bidra til å gjøre Jesus kjent i Vest-Telemark. Men vi mangler bil. Caravellen som har fraktet oss rundt de siste årene har nå takket for seg, og den er vanskelig å erstatte med busstilbud og privatbiler.

Reidun har derimot ikke takket helt for seg, til tross for pensjonist-tittelen. I flere år har hun hatt det ukentlige «Pusterommet» på Kvitsund, hvor bibellesning og bønn står i sentrum. Reidun er engasjert for barn og ungdom, og hun håper at også lagsarbeidet kan fortsette. Men hun vet at det er vanskelig uten bil. Hun har selv lang erfaring med å spørre etter biler, bildeler, mekaniker og sjåfører. Det har blitt mye bønn – og mange bønnesvar.

Vi tror på en allmektig Gud som hører når vi ber, og nå trenger Kvitsund bil-forbønn! Vi har ikke økonomi til å kjøpe en sikker 9-seter til markedspris. Be derfor om at det må dukke opp en bil, enten som en gave eller til en pris vi kan leve med, slik at arbeidet med lagsteam kan fortsette. Hvis du har en egnet bil selv, eller kjenner noen som har det, vær snill og ta kontakt!

Foruten lagsarbeidet er det også ønskelig for områdearbeider og forkynner Dag Erik Asdahl å kunne bruke en bil til å ha med seg elever på møter der han skal tale. «Jeg ønsker at Kvitsund kan fortsette å være en ressurs», sier han.

En 9-seter vil også komme godt med når koret skal opptre, når breddeidrett skal på tur eller når Kvitsund-standen skal fraktes fra A til B.

Kan du tenke deg å støtte med en pengegave? Det gjør du ved å overføre ønsket sum til kontonummer 8220 02 90441. Husk å merke betalingen med «bil» 🙂

Vi setter pris på all forbønn og hjelp, og ønsker deg som leser Guds velsignelse!